Project

3
Partners
4
Leerkrachten
5
Leerlingen
6
Belanghebbenden

Klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen voor de mensheid in onze tijd. Klimaatwetenschappers verwachten dat de temperatuur van de aarde in de 21ste eeuw zal blijven stijgen, en mogelijk zelfs meer dan in de 20ste eeuw. Dit zal gevolgen hebben voor bijna elk aspect van de menselijke samenleving, waaronder economische welvaart, gezondheid van de mens en het milieu, en de nationale veiligheid. Het is aan ons allen om die nieuwe duurzame samenleving op te bouwen. Daarom moeten we beginnen met mensen bewust te maken van het effect van hun handelingen op de aarde. Alleen dan kunnen we dingen anders gaan doen en een klimaatgeletterde samenleving creëren.

Onderwijs is een essentieel onderdeel van de wereldwijde reactie op klimaatverandering. Het helpt mensen de gevolgen van de opwarming van de aarde te begrijpen en aan te pakken, vergroot de "klimaatkennis" van jongeren, stimuleert veranderingen in hun houding en gedrag, en helpt hen zich aan te passen aan trends die verband houden met de klimaatverandering. Hoewel de rol van het onderwijs bij de aanpak van de uitdagingen van de klimaatverandering steeds meer wordt erkend, komt de urgentie van de klimaatcrisis nog steeds niet tot uiting in het schoolcurriculum.

Het Erasmus+ project Climateracy heeft tot doel de profielen van leerkrachten te verbeteren om leerlingen in Europese secundaire scholen effectief les te geven en het niveau van klimaatkennis te verhogen. Het project wil dit doen door het ontwikkelen van educatieve inhoud voor klimaatgeletterdheid, een open online cursus waarmee leerkrachten klimaatgeletterdheid op school kunnen bevorderen, en een online teacher community met activiteiten om hen te helpen het onderwerp klimaatverandering in hun klaslokalen te brengen.

Ons doel

Dit project verwacht een langetermijnvoordeel achter te laten voor leerkrachten en leerlingen, bestaande uit digitale instrumenten en aan het leerplan gekoppelde leermiddelen die een blijvende nalatenschap zullen achterlaten die resulteert in:

Maak kennis met de partners

Het partnerschap is opgezet tussen zes verschillende organisaties waaronder drie universiteiten - Estland, Zweden, België, twee ngo's - Duitsland en Turkije en een particulier bedrijf uit Turkije, op een sectoroverschrijdende wijze.
TLU-logo-pilt-vrv-ing-suur

Tallinn University (TLU) is de grootste universiteit voor menswetenschappen in Tallinn en de derde grootste openbare universiteit in Estland. Tallinn University heeft 6 scholen, een regionaal college en 5 kenniscentra waar studie en onderzoek wordt uitgevoerd in zes verschillende disciplines: onderwijswetenschappen, geesteswetenschappen, kunsten, natuurwetenschappen, sociale wetenschappen en gezondheidswetenschappen. Door middelen en activiteiten te concentreren ontwikkelt TLU vijf interdisciplinaire, op onderzoek gebaseerde focusgebieden: onderwijsinnovatie, digitale en mediacultuur, culturele competenties, gezonde en duurzame levensstijl, en maatschappij en cultuur.

De universiteit heeft zich gecommitteerd aan het strategische doel om een internationale onderzoeksuniversiteit te worden met een sterk sociaal geweten en een open-minded, flexibele en collegiale omgeving voor academische en persoonlijke groei. Het is ook een universiteit waar de aanzienlijke academische vrijheid die zowel aan de scholen als aan de studenten wordt gewaarborgd, in evenwicht wordt gehouden door strenge kwaliteitseisen. De belangrijkste doelstelling van de onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten van de universiteit is de duurzame ontwikkeling van Estland te ondersteunen door de middelen van de O&O-activiteiten van de universiteit te gebruiken om acute problemen te definiëren en doeltreffende oplossingen voor te stellen.

Meer dan 7.500 studenten (waarvan 9,5% internationaal) staan ingeschreven bij de bachelor-, master- en doctoraatsopleidingen van TLU. Daarnaast nemen jaarlijks ongeveer 15.000 mensen deel aan vervolgopleidingen en studies van de Open Universiteit. De universiteit heeft meer dan 900 mensen in dienst, waaronder bijna 500 onderzoekers en docenten. In vergelijking met andere instellingen voor hoger onderwijs in Estland heeft TLU het grootste percentage buitenlanders (12%) dat als regulier academisch personeel in Estland werkt.

Er wordt een aantal studieprogramma's aangeboden op bachelor-, master- en doctoraatsniveau, waaronder onderwijsinnovatie en leiderschap, onderwijswetenschappen, primaire lerarenopleiding, andragogie, pedagogie, milieubeheer, natuurwetenschappen en ecologie.

De School voor Onderwijswetenschappen is verantwoordelijk voor de coördinatie van de onderwijs-, onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten in het onderwijs. Zij is ook verantwoordelijk voor de academische duurzaamheid op het gebied van onderwijs, zowel aan de universiteit van Tallinn als in Estland in het algemeen. Alle lerarenopleidingen hebben een netwerk en samenwerking met een groot aantal scholen.

UCLL_logo researchenexpertise_RGB

Vzw UC Limburg is een instelling voor hoger onderwijs in Vlaanderen, die onder de naam UC Leuven-Limburg samenwerkt met 2 andere IHO's: vzw UC Leuven (voorheen KHLeuven) en vzw UC Leuven Comenius Lerarenopleidingen (voorheen Groep T). UC Limburg staat bekend om de hoge kwaliteit van haar onderwijs, onderzoek en regionale ontwikkeling.

Er worden meer dan 30 professionele bachelor- en permanente educatieopleidingen aangeboden in diverse studierichtingen, met een focus op gezondheidszorg, sociaal werk, business & commerce, lerarenopleiding, wetenschap & technologie. UC Leuven-Limburg zet sterk in op onderzoek en garandeert haar 15 000 studenten state-of-the-art opleidingsprogramma's.

Prioritaire domeinen van de instelling zijn: regionale ontwikkeling, blended learning (met inbegrip van de ontwikkeling van MOOC's en Open Data Platform), strategieën voor een leven lang leren, internationalisering en onderzoek. Het onderzoeksbeleid is gericht op marktgedreven toegepast onderzoek. Centraal in de missie van UC Limburg op het gebied van onderzoek staat de ontwikkeling van innovatieve technologie voor bedrijven, en de transfer van nieuwe technologie naar de markt.

UC Limburg verzorgt ook consultancy en permanente educatie voor lokale industrieën, organisaties en overheden. UC Limburg is lid van onderwijsnetwerken over de hele wereld en werkt nauw samen met lokale, regionale en nationale beleidsorganen, wat resulteert in een breed netwerk van belanghebbenden.

ans

ANS is een particulier adviesorgaan dat actief is op het gebied van onderwijs, onderzoek & ontwikkeling en internationale projecten. Het is geboren in 2017 in Antalya, Turkije om expertise, professionaliteit en een leven lang leren te creëren, te ontwikkelen en te verspreiden op lokaal, nationaal en Europees niveau.

Het belangrijkste doel van ANS is om Turkse en internationale scholen, instellingen en NGO's te helpen bij het ontwerpen en coördineren van hun Europese, nationale en lokale projecten. Eerst doen we een behoefteanalyse en zoeken we partners en vervolgens schrijven we projecten. Indien gewenst assisteren we hen ook tijdens de uitvoering van hun project met verschillende diensten zoals trainingen, financiën, het onderhouden van internationale contacten, vertalingen en rapportage.

ANS verzorgt op maat gemaakte institutionele ontwikkelingstrainingen voor personeel, leden of vrijwilligers over een breed scala aan onderwerpen, zoals projectcyclusbeheer (PCM) trainingen en de European Union Projects Workshop.

Het biedt ook mogelijkheden om het leven van leraren te verbeteren door middel van training, overdracht van innovatie en onderwijs in levenslang leren. ANS is gespecialiseerd in schoolonderwijs, maar voert ook andere projecten uit in Europees verband. Sinds 3 jaar ontwerpen en implementeren we enkele projecten rond natuureducatie, buiten leren, STEAM jobs, woede-vrije klassen, fietsvriendelijke scholen, enz. voor scholen, gemeenten en NGO's.

ANS is een bedrijf dat zich inzet voor kwaliteit, innovatie en Europese samenwerking. Wij zijn ervan overtuigd dat Europese samenwerking inclusief mobiliteit, uitwisselingen en wederzijds leren sterke voordelen heeft voor individuen en de Europese gemeenschap.

Het personeel van ANS bestaat uit trainers en opleiders in scholen en universiteiten met aanzienlijke ervaring in opleidings- en onderzoeksprojecten, evenals psychologen en maatschappelijk werkers die naar behoefte counselingactiviteiten kunnen leveren en ondersteunen.

ANS werkt nauw samen met de Akdeniz University, de gemeente Antalya, de Eastern Mediterranean Research Association, de Antalya Cycling Association, andere scholen, entiteiten/bedrijven en NGO's.

university-of-gothenburg-198-logo

De Universiteit van Göteborg gaat maatschappelijke uitdagingen aan met uiteenlopende kennis. 38 000 studenten en 6 000 werknemers maken van de universiteit een grote en inspirerende plek om te werken en te studeren, met een continue stroom van nieuwe kennis en ideeën. Sterk onderzoek en een aantrekkelijk studieprogramma trekken wetenschappers en studenten uit de hele wereld aan. De Universiteit van Göteborg is milieugecertificeerd en werkt actief aan duurzame ontwikkeling. Met nieuwe kennis en nieuwe perspectieven draagt de Universiteit van Göteborg bij aan een betere toekomst.

Een samenwerkingsinitiatief dat de universiteit samen met de Chalmers University of Technology heeft, is het Göteborg Centrum voor Duurzame Ontwikkeling. Het centrum brengt ongeveer 500 onderzoekers en promovendi samen, organiseert seminars en workshops, produceert publicaties voor een grotere verspreiding van kennis over duurzaamheid en bevordert onderzoek op dit gebied.

De afdeling Pedagogische, Curriculaire en Professionele Studies beheert een online internationaal master ́s programma in onderwijs voor duurzame ontwikkeling. Via het programma gaan diverse groepen studenten met een internationale achtergrond een kritische dialoog aan met wetenschappelijke debatten in de onderwijs-, sociale en natuurwetenschappen, en krijgen zij toegang tot een reeks analytische instrumenten die hen zullen helpen zowel theoretische als praktijkgerichte kennis op het gebied van onderwijs voor duurzame ontwikkeling te ontwikkelen.

De universiteit van Göteborg heeft ook de grootste lerarenopleiding in Zweden die leraren opleidt op alle schoolniveaus (K-12). Bij de evaluatie door de Zweedse autoriteit voor hoger onderwijs kreeg het programma een hoog kwaliteitscijfer. Er is een gevestigde samenwerking tussen de lerarenopleiding en de scholen in de regio. De samenwerking omvat onderzoek en praktijk die leraren in opleiding helpt bij het opdoen van zinvolle ervaringen en schoolleraren ondersteunt bij hun professionele ontwikkeling. Deze deskundige kennis en ervaring zullen bijdragen aan het ontwerpen van lerarenopleiding over klimaatverandering, het uittesten ervan met leraren op scholen en het verder ontwikkelen voor een bredere verspreiding en praktijk op internationaal niveau.

Paydaş Logo (1)

Paydaş is een non-profit organisatie die in 2014 is opgericht door een reünie van docenten die voldoende ervaring heeft met nationale en internationale projecten bij verschillende organisaties, met als doel hun enthousiasme en harde werk te versterken om de verwachte doelen te bereiken. De leden zijn voornamelijk onderwijzend personeel bij verschillende soorten organisaties op het gebied van onderwijs. In dit verband organiseert de vereniging regelmatig opleidingen die de ontwikkeling van de leerkrachten in bepaalde vakken ondersteunen, zodat zij ervaring opdoen op verschillende gebieden. Paydas heeft van het Turkse nationale agentschap het kwaliteitslabel voor Europese solidariteitskorpsen gekregen met nummer 937119135.

Een van de doelstellingen van de vereniging is het opzetten van organisaties voor de bevordering van wederzijds onderwijs tussen onderwijzend personeel en educatieve interactie. Het zal dus verstrekkende gevolgen hebben voor de jonge bevolking van Turkije en heel Europa. Paydaş probeert een jeugdbeleid te creëren dat gericht is op het compenseren van jongeren met inbegrip van degenen die economische, educatieve, sociale, fysieke en geografische obstakels hebben met behulp van activiteiten op het gebied van onderwijs, kunst, muziek, drama, dans en andere sociale projecten.

Paydaş beschikt over een uitgebreid netwerk dat de organisatie in staat stelt in contact te staan met andere NGO's, scholen, buitenlandse partners, belanghebbenden, adviesbureaus, onderwijsinstellingen en universiteiten, deskundigen, overheidsdiensten, enz. en zij werkt met al deze partijen nauw samen, hetgeen een nauwkeurige kennis van de realiteit en een rechtstreeks contact met de doelgroep van het project vergemakkelijkt.

Dankzij eerdere ervaringen heeft de organisatie een uniek inzicht in de praktische aspecten van de uitvoering van grootschalige gecofinancierde projecten en beschikt zij over een zeer breed netwerk van samenwerkende organisaties uit de hele wereld.

Het personeel heeft ruime ervaring met de uitvoering van EU-projecten, met speciale aandacht voor het Erasmus + programma. Zij hebben een groot aantal projecten op vele verschillende gebieden uitgevoerd en zullen daarom de projecten hun ervaring en knowhow ter beschikking stellen door de in deze eerdere projecten ontwikkelde methoden en processen te benutten en verder te ontwikkelen om aan de specifieke behoeften van de specifieke projecten en doelgroepen te voldoen.

wilabonn-logo (1)

Sinds 1984 zet Wissenschaftsladen Bonn e.V. (WilaBonn / Bonn Science Shop) zich in voor belangrijke maatschappelijke uitdagingen: het enorme landgebruik, de energietransitie, duurzame werkvelden, sociale rechtvaardigheid, om er maar een paar te noemen. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden wil WilaBonn een brug slaan tussen wetenschap en samenleving. De algemene doelstelling om mensen in staat te stellen hun kennis te gebruiken voor een sociaal aanvaardbare verandering van hun natuurlijke en sociale omgeving sluit aan bij het standpunt dat alleen degenen die de maatschappelijke uitdagingen en hun actiemogelijkheden hebben begrepen, in actie kunnen komen om een verandering tot stand te brengen. Daarom is de opleiding van mensen (zowel wetenschappers als burgers) van groot belang voor WilaBonn.

Waar nodig werkt WilaBonn samen met lokale universiteiten en andere onderzoeksinstellingen, organisaties, wetenschapswinkels of meerdere belanghebbenden in Bonn, Duitsland of op internationaal niveau om multidisciplinair onderzoek, verspreiding van resultaten en onderwijs mogelijk te maken.

WilaBonn houdt zich al zeer lang en intensief bezig met strategieën en zaken die te maken hebben met ecologische arbeidsmarkten en noodzakelijke kwalificaties, publiceert een wekelijkse informatiedienst Arbeidsmarkt Umweltschutz | Naturwissenschaften, organiseert banenbeurzen, ontwikkelt concepten, voert proefstudies uit en schrijft statusrapporten en werkt in netwerken in de sectoren groene banen, energietransitie, hernieuwbare energie. WILA Bonn coördineerde het bekroonde project SERENA Supergreen, een serious game om jonge meisjes te oriënteren op beroepen en beroepen in hernieuwbare energie.

WilaBonn heeft een genderevenwichtige staf van 35 personen, waarvan er 15 tot 17 werkzaam zijn in onderzoeks- en projectverband. Alle medewerkers zijn actief betrokken bij diverse netwerken op nationaal of internationaal niveau. In 2016 werd WilaBonn door de minister van Onderzoek en Innovatie van Noordrijn-Westfalen bekroond met de titel "Plaats van vooruitgang".

WilaBonn is actief lid van Netzwerk Zukunftsforschung (Future Research), GACER (Global Alliance on Community Engaged Research), APUCEN (Asian Pacific University Community Engagement Network) en is actief aan het netwerken (naast contactpunt voor Living Knowledge) in NCCPE (National Cooperation Center for Public Engagement, UK), GUNi (Global University Network for Innovation), Canadese en Amerikaanse Community Based Research (CBR) en Knowledge Mobilisation Networks. Sinds 2007 coördineert en beheert WilaBonn het internationale contactpunt voor Living Knowledge, het internationale Science Shop Network.

Detaillierte Ergebnisse aus Deutschland

In Deutschland haben insgesamt 32 Lehrkräfte aus verschiedenen Fachbereichen an der Umfrage teilgenommen. Sie beschreiben das Interesse ihrer Schüler am Klimawandel und am Umgang mit dem Thema Klimawandel als gemischt. Die Analyse zeigte auch, dass 29 der 32 Lehrer neue Methoden erlernen wollen. Hinsichtlich der Erwartungen an die Klimabildung wünschen sich die befragten Lehrer weniger Pflichtfächer in ihren Lehrplänen, dafür mehr projektorientiertes Lernen.

Ihrer Meinung nach sollte das Thema Klimawandel in möglichst vielen verschiedenen Teilen des Lehrplans aller Fächer verankert werden und Raum für Projekte im Unterricht zu Themen der Anwendung von Nachhaltigkeit lassen. Die Befragten schlagen ihren Schulleitern vor, mit Institutionen zusammenzuarbeiten, die bei Fragen des Klimawandels helfen könnten. Sie halten es auch für besonders wichtig, ihren Schülern neue Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen und an bestehende Initiativen anzuknüpfen.

Die Bedarfsanalyse hat auch gezeigt, dass die deutschen Schüler bisher nur über ein allgemeines Wissen zum Klimawandel verfügen. Sie sind zwar interessiert, aber aufgrund der Pandemie weniger engagiert. Das Interesse steigt jedoch, je älter die Schüler sind.

Die Lehrer hingegen sind sehr an dem Thema interessiert und motiviert, es in ihren Unterricht einzubauen. Der landesweite Lehrplan ist jedoch sehr streng. So kommt es, dass die Lehrer entweder bereits konkrete Methoden anwenden, um nachhaltige Ziele zu erreichen (und daher nicht so viele Ideen, sondern mehr Zeit benötigen, um ihre “coolen Konzepte” zu erweitern), oder zwar interessiert sind, aber nicht wissen, wie sie die neuen Ansätze in ihren Unterricht integrieren sollen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass in Deutschland ein unterstützendes schulisches Umfeld, persönliche Kenntnisse über die anerkannte Wissenschaft des Klimawandels und die nationale Bildungspolitik die wichtigste Rolle spielen. Auch die Unterstützung durch die Gemeinschaft und die Aufmerksamkeit der Medien sollten nicht unterschätzt werden.