Module 1 - Inleiding tot klimaatverandering

admin · juni 22, 2022

In deze module wordt vooral uitgelegd wat klimaatverandering is en waarom klimaatverandering en klimaatwetenschap van belang zijn. Het onderwerp klimaat op school behandelen is een uitdaging, omdat het een verschijnsel is dat niet met de zintuigen kan worden waargenomen. Het klimaat wordt gekenmerkt door meteorologische indicatoren en we moeten beschikken over meteorologische gegevens die minstens 30 jaar bestrijken om iets over het klimaat te kunnen zeggen. De gegevens over het klimaat zijn dus eerder statistisch van aard en we kunnen de verandering op dit moment niet fysiek waarnemen. Daarom kunnen leerlingen vanwege hun leeftijd geen ervaring hebben met het klimaat. Het klimaatsysteem dat ons hele leven beïnvloedt, wordt gevormd door een combinatie van zeer verschillende factoren, waardoor het een complex systeem is dat leerlingen moeten begrijpen, toegepast met adequate pedagogische technieken en state-of-the-art klimaatkennis. 99,99% van de onderzoekspapers over klimaatverandering melden dat de opwarming van de aarde is veroorzaakt door menselijke activiteiten, verergerd door natuurlijke processen. Volgens de huidige schattingen is de gemiddelde temperatuur op aarde 1,8°C hoger dan vóór de industriële revolutie. Dit betekent grote veranderingen in zowel terrestrische als mariene ecosystemen, versneld uitsterven van soorten en veranderingen in de cyclus van materie. Dit heeft grote gevolgen voor de voedselvoorziening en het welzijn van mensen, waardoor de veranderende omstandigheden grote maatschappelijke schokken veroorzaken.

Leerdoelen en resultaten

De lerende begrijpt wat klimaatverandering is en waarom klimaatverandering en klimaatwetenschap van belang zijn.

Aan het eind van deze module zullen de lerenden:

  • Het verschil begrijpen tussen weer en klimaat
  • Kunnen uitleggen welke factoren het klimaatsysteem vormen
  • Aantonen dat hij informatie over klimaatverandering kan vinden en de informatiebronnen kritisch kan analyseren.
  • Het conceptuele begrip van paleoklimaat en de relevantie van het tijdsbestek bij het beschouwen van klimaatveranderingen aantonen.

Over De Instructeur

admin

7 Modules

+42 ingeschreven
Niet Ingeschreven

Module Includes

  • 3 Lessen
  • 6 Onderwerpen
  • 1 Quiz
  • Module Certificate

Detaillierte Ergebnisse aus Deutschland

In Deutschland haben insgesamt 32 Lehrkräfte aus verschiedenen Fachbereichen an der Umfrage teilgenommen. Sie beschreiben das Interesse ihrer Schüler am Klimawandel und am Umgang mit dem Thema Klimawandel als gemischt. Die Analyse zeigte auch, dass 29 der 32 Lehrer neue Methoden erlernen wollen. Hinsichtlich der Erwartungen an die Klimabildung wünschen sich die befragten Lehrer weniger Pflichtfächer in ihren Lehrplänen, dafür mehr projektorientiertes Lernen.

Ihrer Meinung nach sollte das Thema Klimawandel in möglichst vielen verschiedenen Teilen des Lehrplans aller Fächer verankert werden und Raum für Projekte im Unterricht zu Themen der Anwendung von Nachhaltigkeit lassen. Die Befragten schlagen ihren Schulleitern vor, mit Institutionen zusammenzuarbeiten, die bei Fragen des Klimawandels helfen könnten. Sie halten es auch für besonders wichtig, ihren Schülern neue Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen und an bestehende Initiativen anzuknüpfen.

Die Bedarfsanalyse hat auch gezeigt, dass die deutschen Schüler bisher nur über ein allgemeines Wissen zum Klimawandel verfügen. Sie sind zwar interessiert, aber aufgrund der Pandemie weniger engagiert. Das Interesse steigt jedoch, je älter die Schüler sind.

Die Lehrer hingegen sind sehr an dem Thema interessiert und motiviert, es in ihren Unterricht einzubauen. Der landesweite Lehrplan ist jedoch sehr streng. So kommt es, dass die Lehrer entweder bereits konkrete Methoden anwenden, um nachhaltige Ziele zu erreichen (und daher nicht so viele Ideen, sondern mehr Zeit benötigen, um ihre “coolen Konzepte” zu erweitern), oder zwar interessiert sind, aber nicht wissen, wie sie die neuen Ansätze in ihren Unterricht integrieren sollen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass in Deutschland ein unterstützendes schulisches Umfeld, persönliche Kenntnisse über die anerkannte Wissenschaft des Klimawandels und die nationale Bildungspolitik die wichtigste Rolle spielen. Auch die Unterstützung durch die Gemeinschaft und die Aufmerksamkeit der Medien sollten nicht unterschätzt werden.