Modül 1 - İklim değişikliğine giriş

admin · Haziran 22, 2022

Bu modülün odak noktası, iklim değişikliğinin ne olduğunu ve iklim değişikliği ve iklim biliminin neden önemli olduğunu açıklamaktır. İklim konusu, duyularla algılanamayan bir olgu olduğu için okullarda ele almak oldukça zordur. İklim, meteorolojik göstergelerle karakterize edilir ve iklim hakkında bir şeyler söyleyebilmek için en az 30 yıllık meteorolojik verilere sahip olmamız gerekir. İklimle ilgili veriler daha ziyade istatistiksel niteliktedir. Şu andaki değişimi fiziksel olarak algılayamayız. Öğrenciler de yaşları gereği, iklimle ilgili deneyim sahibi olamıyorlar. Hepimizin hayatını etkileyen iklim sistemi, çok farklı faktörlerin bir araya gelmesinden oluşuyor. Yeterli pedagojik teknikler ve son teknoloji iklim bilgisinin uygulanması gereken karmaşık bir sistem haline gelen iklimi bu durumda, öğrencilerin anlaması da zorlaşıyor. İklim değişikliğiyle ilgili araştırma makalelerinin ,99'u, küresel ısınmanın insan faaliyetleri tarafından tetiklendiğini ve doğal süreçlerle daha da şiddetlendiğini belirtmektedir. Mevcut tahminlere göre, Dünya'nın ortalama sıcaklığı Sanayi Devrimi öncesine göre 1,8C daha yüksektir. Bu da hem karasal hem de deniz ekosistemlerinde büyük değişiklikler, türlerin yok oluşunun hızlanması ve maddenin döngüsünde değişiklikler anlamına gelmektedir. Bu durumun, insanların gıda tedariki ve refahı üzerinde önemli bir etkisi vardır, bu sebeple değişen koşullar, büyük toplumsal şoklara neden olmaktadır.

Öğrenme hedefleri ve çıktıları

Kursa katılanlar, iklim değişikliğinin ne olduğunu ve iklim değişikliği ve iklim biliminin neden önemli olduğunu anlar.

Bu modülün sonunda katılımcı şunları yapacaktır:

  • Hava durumu ve iklim arasındaki farkı anlar
  • İklim sistemini oluşturan faktörlerin neler olduğunu açıklar
  • İklim değişikliği hakkında bilgi edinme ve bilgi kaynaklarını eleştirel bir şekilde analiz etme becerisini gösterir
  • İklim değişikliğini anlamaya çalışırken, paleoiklim kavramını ve içeriğini anlar ve zaman çerçevesiyle alakasını gösterir

Eğitmen Hakkında

admin

7 Modules

+41 kayıt olundu
kaydedilmemiş

Module Includes

  • 3 Dersler
  • 6 Konular
  • 1 Sınav
  • Module Certificate

Detaillierte Ergebnisse aus Deutschland

In Deutschland haben insgesamt 32 Lehrkräfte aus verschiedenen Fachbereichen an der Umfrage teilgenommen. Sie beschreiben das Interesse ihrer Schüler am Klimawandel und am Umgang mit dem Thema Klimawandel als gemischt. Die Analyse zeigte auch, dass 29 der 32 Lehrer neue Methoden erlernen wollen. Hinsichtlich der Erwartungen an die Klimabildung wünschen sich die befragten Lehrer weniger Pflichtfächer in ihren Lehrplänen, dafür mehr projektorientiertes Lernen.

Ihrer Meinung nach sollte das Thema Klimawandel in möglichst vielen verschiedenen Teilen des Lehrplans aller Fächer verankert werden und Raum für Projekte im Unterricht zu Themen der Anwendung von Nachhaltigkeit lassen. Die Befragten schlagen ihren Schulleitern vor, mit Institutionen zusammenzuarbeiten, die bei Fragen des Klimawandels helfen könnten. Sie halten es auch für besonders wichtig, ihren Schülern neue Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen und an bestehende Initiativen anzuknüpfen.

Die Bedarfsanalyse hat auch gezeigt, dass die deutschen Schüler bisher nur über ein allgemeines Wissen zum Klimawandel verfügen. Sie sind zwar interessiert, aber aufgrund der Pandemie weniger engagiert. Das Interesse steigt jedoch, je älter die Schüler sind.

Die Lehrer hingegen sind sehr an dem Thema interessiert und motiviert, es in ihren Unterricht einzubauen. Der landesweite Lehrplan ist jedoch sehr streng. So kommt es, dass die Lehrer entweder bereits konkrete Methoden anwenden, um nachhaltige Ziele zu erreichen (und daher nicht so viele Ideen, sondern mehr Zeit benötigen, um ihre “coolen Konzepte” zu erweitern), oder zwar interessiert sind, aber nicht wissen, wie sie die neuen Ansätze in ihren Unterricht integrieren sollen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass in Deutschland ein unterstützendes schulisches Umfeld, persönliche Kenntnisse über die anerkannte Wissenschaft des Klimawandels und die nationale Bildungspolitik die wichtigste Rolle spielen. Auch die Unterstützung durch die Gemeinschaft und die Aufmerksamkeit der Medien sollten nicht unterschätzt werden.