Okullarda iklim değişikliği konusu ihtiyaç analizinin sonuçları

Mayıs ve Haziran 2021'de, Avrupa'daki orta öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler arasında bir ihtiyaç analizi gerçekleştirilmiştir. İhtiyaç analizinin amacı, öğretmenlerin iklim okuryazarlığını öğretmek için neye ihtiyaç duyduklarını tespit etmekti. İklim okuryazarlığı ile ilgili olarak halihazırda hangi öğretim pedagojilerinin ve kaynaklarının mevcut olduğunu ve bunlara erişimin kolay mı yoksa zor mu olduğunu, öğretmenlere göre hangi materyal ve yöntemlerin eksik olduğunu bilmek istedik. Anket ayrıca, öğretmenlerin sınıflarında iklim konularını ele almak için ne gibi desteklere sahip olduklarını belirtmelerini istedi.

Öğretmenlerin ihtiyaç analizi Belçika, Estonya, Almanya, İsveç ve Türkiye'de gerçekleştirilmiştir. Ankete toplam 138 öğretmen katılmış ve yanıtlar tüm ülkelerde ortak temalar ortaya çıkarmıştır. Anket sonuçları, öğretmenlerin genel olarak iklim değişikliği hakkında daha fazla bilgi edinmek ve öğrencileri iklim konularında daha iyi eğitmek ve motive etmek için etkinlikler düzenlemekle ilgilendiklerini göstermektedir. Öğretmenlerin çoğu, iklim konularının okul içinde ve toplum bağlamında öğretilmesi için disiplinler arası, işbirlikçi ve aktif bir yaklaşım önermektedir.

İklim değişikliğini öğretirken kendilerinden ne beklendiği sorulduğunda, ankete katılan öğretmenler, müfredatlarında daha az zorunlu konu olmasını, ancak iklim okuryazarlığını geliştirmek için öğrencilerini proje tabanlı öğrenmeye dahil etmek için daha fazla esneklik istediklerini belirtmişlerdir. Öğretmenler, iklim değişikliği konusunun tüm derslerin mümkün olduğunca farklı noktalarına yerleştirilmesi gerektiği konusunda hemfikirdir. Ayrıca, okulların çeşitli sürdürülebilirlik konularında disiplinler arası projeler için alan yaratmaları önerilmiştir.

Ayrıca, öğretmenler okul içinde ve dışında bu konu için açıklık, destek, zaman ve kaynak beklemektedir. Öğretmenlere göre, öğrenciler (ve ebeveynleri) de Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin (SKH) farkında olmalı ve bu hedeflerin okullarda ele alınış biçimine dahil olmalılardır.

Genel olarak, ankete katılan öğretmenlere göre, iklim değişikliğine duyarlı bir yaklaşımın desteklenmesi ve iklim okuryazarlığının teşvik edilmesi için müfredatta esneklik, destekleyici bir okul ortamı, açıklık ve tüm paydaşların iklim değişikliğine karşı duyarlı olması gerekmektedir. Ayrıca öğretmenler, iklim değişikliğinin kabul görmüş bilimi ve ulusal eğitim politikası hakkında kişisel bilginin önemli bir rol oynadığına inanmaktadır. Toplum desteği ve medya odağı da göz ardı edilmemelidir.

İhtiyaç analizinde toplanan bilgiler, iklim okuryazarlığı eğitim çerçevesini ve açık çevrimiçi kurs müfredatını geliştirmek için bir sonraki adımda kullanılacaktır.

Detaillierte Ergebnisse aus Deutschland

In Deutschland haben insgesamt 32 Lehrkräfte aus verschiedenen Fachbereichen an der Umfrage teilgenommen. Sie beschreiben das Interesse ihrer Schüler am Klimawandel und am Umgang mit dem Thema Klimawandel als gemischt. Die Analyse zeigte auch, dass 29 der 32 Lehrer neue Methoden erlernen wollen. Hinsichtlich der Erwartungen an die Klimabildung wünschen sich die befragten Lehrer weniger Pflichtfächer in ihren Lehrplänen, dafür mehr projektorientiertes Lernen.

Ihrer Meinung nach sollte das Thema Klimawandel in möglichst vielen verschiedenen Teilen des Lehrplans aller Fächer verankert werden und Raum für Projekte im Unterricht zu Themen der Anwendung von Nachhaltigkeit lassen. Die Befragten schlagen ihren Schulleitern vor, mit Institutionen zusammenzuarbeiten, die bei Fragen des Klimawandels helfen könnten. Sie halten es auch für besonders wichtig, ihren Schülern neue Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen und an bestehende Initiativen anzuknüpfen.

Die Bedarfsanalyse hat auch gezeigt, dass die deutschen Schüler bisher nur über ein allgemeines Wissen zum Klimawandel verfügen. Sie sind zwar interessiert, aber aufgrund der Pandemie weniger engagiert. Das Interesse steigt jedoch, je älter die Schüler sind.

Die Lehrer hingegen sind sehr an dem Thema interessiert und motiviert, es in ihren Unterricht einzubauen. Der landesweite Lehrplan ist jedoch sehr streng. So kommt es, dass die Lehrer entweder bereits konkrete Methoden anwenden, um nachhaltige Ziele zu erreichen (und daher nicht so viele Ideen, sondern mehr Zeit benötigen, um ihre “coolen Konzepte” zu erweitern), oder zwar interessiert sind, aber nicht wissen, wie sie die neuen Ansätze in ihren Unterricht integrieren sollen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass in Deutschland ein unterstützendes schulisches Umfeld, persönliche Kenntnisse über die anerkannte Wissenschaft des Klimawandels und die nationale Bildungspolitik die wichtigste Rolle spielen. Auch die Unterstützung durch die Gemeinschaft und die Aufmerksamkeit der Medien sollten nicht unterschätzt werden.